זמני היום בקוסקו

יום חמישי, י׳ ניסן ה׳תשפ״ד (18/04/2024)
זריחת החמה
5:54
סזק״ש מג״א
8:19
סזק״ש אדה״ז
8:49
סז״ת גר״א
9:50
חצות היום
11:47
מנחה גדולה
12:17
שקיעת החמה
17:40
צאת הכוכבים
18:03
זמני השבת הקרובה (פרשת מצורע (שבת הגדול) 20/04/2024)
כניסת שבת
17:21
יציאת שבת
18:11